Konferencja Konteksty Filozofii

konteksty_filozofii

26-27.06.2014 Poznań

Celem konferencji jest zastanowienie się czym jest filozofia we współczesnym świecie i kim są ci, którzy się nią zajmują. W czasach, kiedy coraz częściej stawia się pytanie o rację bytu instytucji zajmujących się filozofią warto się zastanowić, w jaki sposób, także poza uniwersytetem, może funkcjonować ta dziedzina ludzkiej działalności. Próbując znaleźć odpowiedź na te pytania chcielibyśmy, aby konferencja miała charakter interdyscyplinarny i zaprosić przedstawicieli wszystkich dyscyplin do dialogu i dyskusji na temat miejsca i użyteczności nauk podstawowych względem stosowanych. Zachęcamy, by podejmowane tematy dotyczyły przede wszystkim roli filozoficznej refleksji we współczesnych debatach czy badaniach naukowych. Nie ograniczamy się jedynie do dyscyplin akademickich. Zachęcamy do pochylenia się nad praktycznymi zastosowaniami filozofii np. w biznesie, administracji publicznej, edukacji, służbie zdrowia, itp.

Przykładowe pola tematyczne:

  • Status filozofii – rozważania metafilozoficzne, metoda filozoficzna.
  • Czym jest filozofia we współczesnym świecie, czyli pytanie o granice użyteczności. Czy kompetencje nabywane w trakcie studiów filozoficznych znajdują zastosowanie (i uznanie) na szeroko rozumianym rynku pracy?
  • Jakie są związki filozofii z szeroko rozumianym biznesem (np. etyka a etyka biznesu, „filozofia przedsiębiorstwa” a jego misja i wartości)?
  • Gdzie jest współczesne miejsce filozofii wśród nauki? Użyteczność nauk podstawowych względem stosowanych a sprawa filozofii.
  • Filozofia poza uniwersytetem, filozofia praktyczna, filozofia jako depozytariuszka poglądów na „sens życia”, czym filozofia może być w neoutylitarystycznym i późnokapitalistycznym świecie?
  • Humanistyka versus nauki ścisłe? Polityczne granie pewnym starym sporem.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o przesłanie wypełnionego kwestionariusza na adres:

kolo.praxis@gmail.com

Termin przyjmowania zgłoszeń: 30.04.2014

Opłata konferencyjna wynosi 70 zł

! AKTUALIZACJA  !

Szanowni Państwo,

 informujemy, że termin przyjmowania zgłoszeń został przedłużony do:

16.05.2014

Regulamin konferencji:

Konteksty Filozofii 2014